پهپاد سمپاش کشاورزی

پهپاد کشاورزی، یک فناوری نوین و کارآمد است که در حوزه کشاورزی استفاده می‌شود. پهپادهای سمپاش سیرنگ به صورت لیست زیر قابل ارائه خواهند بود:

پهپاد 10 لیتری

پهپاد 10 لیتری سمپاش کشاورزی با ویژگی‌های:

 • وزن خالص: 10.5 کیلوگرم
 • وزن برخاست: 23.5 کیلوگرم
 • عرض پاشش: 4 – 6 متر
 • دارای 2 عدد نازل پاششی
 • ابعاد: 45 * 130 * 130 سانتی‌متر 
 • دارای قابلیت جمع شدن برای راحتی حمل
 • برد: 1000 متر
 • ارتفاع پرواز: تا 50 متر
 • زمان پرواز: 10 – 15 دقیقه
 • سرعت افقی: تا 8 متربرثانیه
 • سمپاشی 6 هکتار در یک ساعت
پهپاد 15 لیتری

پهپاد 15 لیتری سمپاش کشاورزی با ویژگی‌های:

 • وزن خالص: 13.5 کیلوگرم
 • وزن برخاست: 31 کیلوگرم
 • عرض پاشش: 4 – 6 متر
 • دارای 2 عدد نازل پاششی
 • ابعاد: 47 * 145 * 165 سانتی‌متر
 • دارای قابلیت جمع شدن برای راحتی حمل
 • برد: 1000 متر
 • ارتفاع پرواز: تا 50 متر
 • زمان پرواز: 10 – 15 دقیقه
 • سرعت افقی: تا 8 متربرثانیه
 • سمپاشی 7 هکتار در یک ساعت
پهپاد 16 لیتری

پهپاد 16 لیتری سمپاش کشاورزی با ویژگی‌های:

 • وزن خالص: 18 کیلوگرم
 • وزن برخاست: 40 کیلوگرم
 • عرض پاشش: 6 – 7 متر
 • دارای 2 عدد نازل پاششی
 • ابعاد: 70 * 150 * 150 سانتی‌متر
 • دارای قابلیت جمع شدن برای راحتی حمل
 • برد: 1500 متر
 • ارتفاع پرواز: تا 50 متر
 • زمان پرواز: 10 – 15 دقیقه
 • سرعت افقی: تا 8 متربرثانیه
 • سمپاشی 8 هکتار در یک ساعت
پهپاد 20 لیتری

پهپاد 20 لیتری سمپاش کشاورزی با ویژگی‌های:

 • وزن خالص: 18.5 کیلوگرم
 • وزن برخاست: 44 کیلوگرم
 • عرض پاشش: 6 – 7 متر
 • دارای 4 عدد نازل پاششی
 • ابعاد: 50 * 190 * 190 سانتی‌متر
 • دارای قابلیت جمع شدن برای راحتی حمل
 • برد: 1000 متر
 • ارتفاع پرواز: تا 50 متر
 • زمان پرواز: 10 – 15 دقیقه
 • سرعت افقی: تا 8 متربرثانیه
 • سمپاشی 10 هکتار در یک ساعت
پهپاد 30 لیتری

پهپاد 30 لیتری سمپاش کشاورزی با ویژگی‌های:

 • وزن خالص: 27.5 کیلوگرم
 • وزن برخاست: 67 کیلوگرم
 • عرض پاشش: 8 – 10 متر
 • دارای 4 عدد نازل پاششی
 • ابعاد: 80 * 185 * 210 سانتی‌متر
 • دارای قابلیت جمع شدن برای راحتی حمل
 • برد: 1000 متر
 • ارتفاع پرواز: تا 50 متر
 • زمان پرواز: 10 – 15 دقیقه
 • سرعت افقی: تا 8 متربرثانیه
 • سمپاشی 15 هکتار در یک ساعت
آخرین مقالات
سوالات خود را با ما در میان بگذارید.