• ربات تولید صنعتی

  پیش رفتن از منحنی تکنولوژی به معنای تقویت مزیت رقابتی شماست. به همین دلیل است که بینش نوآوری داده‌محور را در صنعت نسل 4 اهمیت دارد. در این مقاله می‌توانید پنج ربات تولید صنعتی را کشف کنید که از 237 استارتاپ جهانی با توزیع زیرانتخاب شده‌اند. بینش این تجزیه و

 • راهکارهای رباتیک ماژولار

  تجزیه و تحلیل از 476 استارتاپ و اسکیل‌آپ جهانی در صنعت رباتیک و در بخش راهکارهای رباتیک ماژولار در اختیار شماست. جلو زدن از منحنی فناوری با تقویت مزیت‌های رقابتی رخ می‌دهد. به همین دلیل که بینش‌های نوآوری مبتنی بر داده را ارائه می‌دهیم. این بار، در راهکارهای رباتیک ماژولار

 • ربات‌های مبتنی بر رابطه بین انسان و ربات

  تحلیلگران نوآوری اخیراً به فناوری‌ها و استارتاپ‌های نوظهور رباتیک پیشرفته نگاهی انداختند که بر روی رابطه بین انسان و ربات و تاثیراتی که بر روی یکدیگر می‌گذارند، کار می‌کنند. نقشه حرارتی زیر، توزیع 496 استارتاپ و اسکیل‌آپ را نشان می دهد که در حوزه تعاملات بین انسان و ربات فعالیت

 • راهکارهای رباتیک هوش مصنوعی

  حرکت رو به جلو در منحنی رو به رشد فناوری به معنای تقویت مزیت رقابتی است. این بار در این منحنی فناوری به توضیح پنج راهکار رباتیک هوش مصنوعی که توسط استارتاپ‌ها طراحی شده‌اند می‌پردازیم.نقشه حرارتی زیر، توزیع 1349 استارتاپ و اسکیل‌آپ را نشان می دهد که در حوزه هوش

 • نرم افزارهای مدیریت کشاورزی جهانی

  ‌نرم افزارهای مدیریت کشاورزی برای بهینه سازی و مدیریت عملیات مزرعه و فعالیت های تولیدی استفاده می شود. این نرم افزار به خودکارسازی فعالیت های مزرعه مانند مدیریت سوابق، ذخیره سازی داده ها، نظارت و تجزیه و تحلیل فعالیت های کشاورزی و همچنین ساده سازی برنامه های تولید و کار

  در وبلاگ آشیانه نوآفرینی سیرنگ به بررسی کشاورزی هوشمند و نوآوری‌های تجهیزات هوشمند کشاورزی می‌پردازیم

  هوش مصنوعی و رباتیک
  ربات‌های هوشمند

  کار با هوش مصنوعی و رباتیک بدون پیشینه فنی

  حوزه‌های هوش مصنوعی و رباتیک با سرعتی بی‌سابقه در حال پیشرفت هستند و صنایع مختلف را شکل می‌دهند و کارها را متحول می‌کنند. بسیاری تصور می‌کنند که پیش‌زمینه فنی از هوش مصنوعی پیش‌نیاز ورود به این حوزه‌ها هستند، اما در واقعیت، فرصت‌های متعددی برای متخصصان غیرفنی وجود دارد که به

  توضیحات بیشتر »
  ربات درون لجستیکی
  ربات‌های هوشمند

  ربات درون لجستیکی

  جلوتر ماندن از منحنی فناوری به معنای تقویت مزیت رقابتی شماست. به همین دلیل است که ما بینش‌های نوآوری مبتنی بر داده در صنعت درون لجستیکی را به شما ارائه می‌دهیم. این بار، 5 استارتاپ ربات درون لجستیکی را با هم بررسی می‌کنیم. از 180 مورد استارتاپ‌های جهانی در زمینه‌ی

  توضیحات بیشتر »
  ربات تولید صنعتی
  ربات‌های هوشمند

  ربات تولید صنعتی

  پیش رفتن از منحنی تکنولوژی به معنای تقویت مزیت رقابتی شماست. به همین دلیل است که بینش نوآوری داده‌محور را در صنعت نسل 4 اهمیت دارد. در این مقاله می‌توانید پنج ربات تولید صنعتی را کشف کنید که از 237 استارتاپ جهانی با توزیع زیرانتخاب شده‌اند. بینش این تجزیه و

  توضیحات بیشتر »