مدیریت امدادی

مدیریت امدادی و نوآوری‌های برتر آن

مدیریت بلایا مبتنی بر فناوری کاهش خطر فاجعه (DRR) شامل اقدامات پیشگیری، آمادگی، واکنش، کاهش و بازیابی است. در سال 2022 و پس از آن، دولت ها و مدیریت امدادی به طور فزاینده ای از رباتیک پیشرفته و هوش مصنوعی (AI) برای هوشمندسازی پیشگیری و واکنش در مقابل بلایا استفاده می‌کنند.  به طور مشابه، کلان …