رباتیک صنعتی

رباتیک صنعتی، اتوماسیون و قابلیت‌های آن

نتایج نظرسنجی جهانی رباتیک صنعتی McKinsey در سال 2022 نشان می‌دهد که شرکت‌های صنعتی قرار است هزینه‌های زیادی را برای رباتیک و اتوماسیون صرف کنند. با این حال، برای تجربه به کمک زیادی نیاز است. در سراسر جهان صنعتی، شرکت‌ها روی رباتیک و اتوماسیون سرمایه‌گذاری می‌کنند. در بسیاری از موارد، سیستم‌های خودکار 25 درصد از …